A villamos teret annak intenzitását és irányát megadó térvektorok segítségével jellemezzük. Az elektromágneses teret alkotó mindkét teret (villamos és mágneses tér) két-két térvektorral jellemezzük, amelyek közül az egyik csak a teret létrehozó hatással arányos, a másik pedig a teret kitöltő közegnek az villamos illetve a mágneses tér erőhatását is befolyásoló hatását is figyelembe veszi.

A villamos teret jellemző két térvektor a villamos térerősség és a villamos eltolási vektor.

A villamos térerősség a villamos teret annak minden pontjában jellemző térvektor. A villamos térerősség vektor a villamos teret annak a villamos töltésekre kifejtett erőhatása alapján jellemzi.


A villamos tér egy pontjában a térerősség nagysága és iránya megegyezik az adott pontba helyezett egységnyi pozitív villamos töltésre ható erő nagyságával és irányával.

Jele: E

mértékegysége: [E] = 1 V/m

A villamos tér valamely, E villamos térerősség vektorral jellemzett pontjába helyezett Q értékű töltésre a villamos tér által kifejtett erő:

1.7.1 ábra: Villamos térbe helyezett töltésre ható erő

Ugyanazon töltés által a tér valamely pontjában létrehozott villamos térerősség az adott pontban a teret kitöltő anyagtól függően más és más. A villamos térerősség tehát a teret az anyagtól függően jellemzi.

A villamos tér szemlétethető villamos térerősségvonalakkal, más néven erővonalakkal.

A villamos térerősség a tér adott pontjában az ott áthaladó erővonalhoz húzott érintő irányába esik és irányítása az erővonal irányításával megegyezik. A villamos térerősség nagysága a tér adott pontjában megegyezik a pont elemi környezetében egységnyi felületen áthaladó erővonalak számával.

1.7.2 ábra: Az erővonalakra merőleges, egységnyi felületen áthaladó erővonalak száma
adja meg a térerősség nagyságát

 

1.7.1 A villamos térerősség mértékegységének származtatása

A villamos tér villamos töltésekre kifejtett erőhatásának összefüggéséből kiindulva:

tehát: