Mûszaki mérések
1. Bevezetés, a mérés fogalma, feladata

2. Közvetlen mûködésû mutatós villamos mûszerek

3. A mutatós villamos mûszerek és alkalmazásuk

4. Regisztráló mûszerek

5. Fogyasztásmérôk

6. Mérôváltók

7. Elektronikus mûszerek

8. Mérési pontosság tartásának módszerei

9. Egyenáramú, egyfázisú váltakozóáramú mérések

10. Mérések háromfázisú váltakozóáramú áramkörökben

11. Mérôhidak

12. Kompenzátorok


Méréstechnika laboratóriumi gyakorlata I.

A méréstechnika gyakorlatok biztonságtechnikája

Általános útmutató


1. mérés: Feszültség és áramerôsség mérése egyenáramú körökben

2. mérés: Feszültség és áramerôsség mérése váltakozóáramú körökben

3. mérés: Impedanciamérés V, A, és W mérôvel, ill. három V mérôvel

4. mérés: Egyfázisú teljesítmény, teljesítménytényezô és fogyasztás mérése

5. mérés: Háromfázisú teljesítmény, teljesítménytényezô és fogyasztás mérése

6. mérés: Egyfázisú és háromfázisú nemlineáris áramkör vizsgálata

7. mérés: Mágneses jellemzôk mérése

8. mérés: Frekvencia, periódusidô, fordulatszám mérése

9. mérés: Ellenállás mérése

10. mérés: Induktivitás mérése

11. mérés: Kapacitásmérés,szigetelésvizsgálat

12. mérés: Bekapcsolási tranziens jelenségek vizsgálata