1.1 A töltések elmozdulása
1.2 A töltések áramlása
1.3 Az áramsûrûség és az áram
1.4 Térjellemzôk kapcsolata az áramlási térben
1.5 Energia az áramlási térben
1.6 Összefoglalás
1.7 Ellenôrzô kérdések2.1 A szilárd testek sávelmélete
2.2 Az anyagok felosztása vezetési tulajdonságaik alapján
2.3 Áramvezetés szilárd testekben
2.4 Áramvezetés folyadékokban
2.5 Áramvezetés gázokban
2.6 A fajlagos ellenállas illetve vezetôképesség
2.7 Összefoglalás
2.8 Ellenôrzô kérdések3.1 Az egyszerû áramkör felépìtése és mûködése
3.2 Az Ohm törvény
3.3 A Joule törvény
3.4 Jelölések, irányok, elôjelek
3.5 Kirchhoff törvények
3.6 Összefoglalás
3.7 Ellenôrzô kérdések4.1 A kétpólus
4.2 A passzív kétpólusok
4.3 Az aktív kétpólusok
4.4 Passzív kétpólusok helyettesítése
4.5 Aktív kétpólusok helyettesítése
4.6 A munkapont
4.7 Összefoglalás
4.8 Ellenôrzô kérdések


f. adjunktus


Készült a Phare Program támogatásával a 0301-L006-32 sz. projekt keretében