Exit
Test resultsPractice problemsQuestion list

 
BEVEZETÉS

Bevezetés a méréstechnikába (mérőköri architektúrák, gyakorlati példák)

A MÉRÉSTECHNIKA ALAPJAI

Általános metrológiai alapok (metrológiai, méréstechnikai alapfogalmak, direkt-, indirekt-, null-módszeres-,  differenciális-, kompenzációs-, komparátoros-, hídáramkörös-, helyettesítéses mérési módszerek)

A mérés bizonytalansága (mérési pontosság, mérési hibák, mérési sorozatok kiértékelési módszerei, osztálypontosság, hibakorlátok, hibaterjedés törvényszerűségei.)

Szabványok, etalonok a méréstechnikában (kalibráció, validáció, szabványok típusai, hitelesítési módszerek, SI mértékegységrendszer.)


A KLASSZIKUS MÉRÉSTECHNIKA ESZKÖZEI

Közvetlen működésű műszerek (közvetlen működésű „indikációs”/ „mutatós” műszerek működése, szerkezeti elemei, típusai és alkalmazásuk, műszerek mérőművei, alapkapcsolásuk, a velük mérhető mennyiségek, a méréshatár változtatásának módszerei, alkalmazásuk, alapmérések egyenáramú egyfázisú és háromfázisú váltakozóáramú körökben, fogyasztásmérő szerkezete, működése, hatásos és meddő fogyasztás mérése egyfázisú és háromfázisú áramkörökben)


Jelalak vizsgáló elektronikus műszerek (jelalak időbeni lefutását vizsgáló elektronikus műszerek: oszcilloszkópok, regisztráló és jeltároló műszerek tulajdonságai, működési elvük, alkalmazási lehetőségeik, valós idejű és mintavételes valamint analóg-, és digitális, tárolós oszcilloszkópok elve, működése, kezelési sajátosságai és áramköri egységei)


Mérőhidak (kiegyenlített DC és AC impedancia-hidak, Wheatstone típusú hidak, aránytranszformátoros és áram komparátoros hidak, kiegyenlítetlen hidak, hídáramkörök helyettesítése hurok áramkörrel,  Anderson hurok és gyakorlati alkalmazása)


Potenciométerek és komparátorok
(egyenáramú és váltakozóáramú kompenzátorok, gyakorlati alkalmazások)


MÉRÉSTECHNIKAI MÓDSZEREK ÉS MEGOLDÁSOK

DC és AC alapmérések (mérőváltók, egyfázisú és háromfázisú teljesítménymérés, energiaminőség vizsgálatok, impedanciamérés, 3 voltmérős-, aránytranszformátoros-, áramkomparátoros-, hídáramkörös ellenállásmérők, induktivitásmérők, kapacitásmérők)


Okos villamos fogyasztók... (avagy tényleg szennyezzük a villamos hálózatot? - esettanulmány)


A hurokimpedancia-mérés (…esete az érzékeny elektronikával - esettanulmány)


LABOR GYAKORLATOK

Biztonságtechnikai útmutató - Általános labor útmutató
Feszültség és áramerősség mérése egyenáramú körökben (1. mérés)
Feszültség és áramerősség mérése váltakozóáramú körökben (2. mérés)
Váltakozóáramú fogyasztó vizsgálata V, A és W mérővel (3. mérés)
Egyfázisú teljesítmény, teljesítménytényező és fogyasztás mérése (4. mérés)
Háromfázisú teljesítmény, teljesítménytényező és fogyasztás mérése (5. mérés)
Egyfázisú és háromfázisú nemlineáris körök vizsgálata (6. mérés)
Ellenállás mérése (9. mérés)
Induktivitás mérése Maxwell-Wien híddal (10A. mérés)
Induktivitás mérése rezonancia módszerrel (10B. mérés)
Kapacitásmérés, szigetelésvizsgálat (11. mérés)