Exit
Test resultsPractice problemsQuestion list

 

VÁLTAKOZÓÁRAMÚ ÁRAMKÖRÖK 2

Váltakozóáramú áramkör analízis (soros és párhuzamos RLC körök vizsgálata, feszültség-, és áramrezonancia, a hálózat analízis módszerei) (Számítási feladatok)

Rezgőkörök, rezonancia (soros és párhuzamos rezgőkör, rezgőkörök jellemzői, hullámimpedancia, sávszélesség, jósági tényező. magára hagyott rezgőkör, szabadrezgés, passzív és aktív szűrőkapcsolások, alkalmazások) (Számítási feladatok)

Smart Grid  (hierarchikus energia elosztó rendszerek és a Smart Grid technológia összehasonlítása, Smart Metering, gyakorlati példák)

Mágneses csatolású áramkörök
(kölcsönös indultívitás, csatolt körök energiaviszonyai, lineáris transzformátor, ideális transzformátor, háromfázisú transzformátor alkalmazások) (Számítási feladatok)


Hálózatok frekvenciafüggő viselkedése
(szint, erősítés, csillapítás, decibel skála, transzfer függvény, Nyquist és Bode-diagramok) (Számítási  feladatok)


Többhullámú jelek és hálózatok
(Fourier tétele, trigonometrikus és exponenciális Fourier sorok, Fourier analízis, szimmetria megfontolások, áramköri alkalmazások, hatásos teljesítmény, effektív érték meghatározása) (Számítási feladatok)


Kétkapuk
(kétkapuk jellemzése rövidzárási és üresjárási paraméterekkel, impedancia, admittancia hibrid és lánc paraméterek, kétkapu karakterisztikák kapcsolata, kétkapuk összekapcsolása, s Bartlett-Brune tétele, alkalmazások) (Számítási feladatok)


DINAMIKUS HÁLÓZATOK

Elsőrendű dinamikus hálózatok (tranziens egy energiatárolós körökben, forrásmentes RC és RL körök vizsgálata, szingularitás függvények, RC és RL körök egységugrás gerjesztésre adott válasza) (Számítási feladatok)


Másodrendű dinamikus hálózatok
(két energiatárolós áramkörök kezdeti paraméterek meghatározása, forrásmentes soros és párhuzamos RLC körök válaszfüggvényei, egységugrásra adott válaszfüggvények, általános másodrendű hálózatok analízise, áramkörök dualitása) (Számítási feladatok)


Berendezések melegedése
(hőmérsékleti tranziensek villamos analógiája, berendezések melegedése állandó és időben változó teljesítmény mellett, túlmelegedés, hőmegfutás)


INTEGRÁL TRANSZFORMÁCIÓK AZ ÁRAMKÖR ANALÍZISBEN

Laplace transzformáció ((Laplace transzformáció tulajdonságai, konvolúciós integrál, hálózati elemek modellezése a Laplace síkon, áramkör analízis transzfer függvények az s-tartományban) (Számítási feladatok)


Fourier transzformáció
(Fourier transzformáció tulajdonságai, áramköri alkalmazások,, Parseval teóriája, Fourier és Laplace transzformáció kapcsolata) (Számítási feladatok)